Att kombinera fotboll och ishockey

ishockey Fotboll och ishockey är två av de största sporterna i Sverige. Fotboll är en sommarsport och ishockey en vintersport. Det är dock vanligt att sporternas säsonger överlappar varandra både på senior- och ungdomsnivå. Som ungdomsutövare av idrott kan man ofta vilja testa på båda två och energin och glädjen räcker ofta till för utövning av båda sporterna. Med en god planering är det fullt möjligt att hålla igång med två sporter.

Utrsutning är viktigt

Både fotboll och ishockey kräver material och utrustning. Det är dock så att ishockey på grund av att det är allmänt betraktat som en mer fysisk sport kräver mer utrustning. Det centrala för att utöva sporten är ett par bra skridskor. När ditt barn spelar ishockey är ofta behovet av nya skridskor ständigt pågående på grund av att barnet växer. Därför är det bra att hitta ett pålitligt ställe att skaffa passande skridskor.

Varför det kan vara bra att kombinera två sporter

Att få testa på olika sporter har många positiva effekter. Inte minst så är ett aktivt fysiskt liv en investering i en bra hälsa. Det är också kul att tillhöra två olika lag i två olika sporter och på så sätt få möjlighet att lära känna olika människor och fungera i olika grupper. Dessutom kan du ofta ha nytta av saker du lär dig i den ena sporten i den andra sporten.