Få hjälp med spännings- och smärttillstånd i muskler

För att veta vilken hjälp du behöver med din muskelsmärta är det viktigt att först utesluta medicinska problem. Som till exempel vissa sjukdomar som visar sig på detta sätt. När det är uteslutet är det möjligt att gå vidare med en smärtanalys. Syftet med analysen är att identifiera varför du har värk.

Det kan bero på allt från stress till att du har felaktig arbetsställning eller en överbelastning av musklerna vid till exempel idrott. Oavsett vad det beror på är det viktigt att få rätt hjälp.

Här kan du få hjälp med din muskelvärk

När du fått svar på varför du har spännings-och smärttillstånd är det också lättare att söka rätt hjälp. Om det till exempel är idrottsrelaterat är en naprapatmottagning som är speciellt inriktade på just idrottsskador ett bra val. Som till exempel Muskelcentrum som är en naprapat och idrottsklinik. Där får du den professionella hjälp du behöver för att bli smärtfri.

Vad gör en naprapat?

En naprapat har många olika sätt att ta hand om olika slags smärtor. Det kan vara allt från stötvågsbehandling till massage. Dessutom finns dry needling som ett alternativ där nålar lättare kommer åt muskler där händerna inte räcker till. Som är en väldigt effektiv metod för att få hjälp med svårbehandlad smärta.