Spelmonopolet och den nya spelregleringen

I Sverige har svenska staten för närvarande spelmonopol. De spelbolag och organisationer vars säte ligger i Sverige har särskilt tillstånd. Exempel på spelbolag är Svenska Spel som till 100 % ägs av staten medan ATG ägs av Svensk Travsport och Galopp. Onlinespelbolagen ägs och drivs till stor del av svenskar, avsedda för svensk marknad men deras säte ligger däremot utanför Sverige.

Regleringen omfattar inte nätspelandet

Onlinespelen har börjat ta större andelar av spelmarknaden från de svenska bolagen med tillstånd. Eftersom de utlandsbaserade onlinecasinona står utanför svensk statlig kontroll och omsätter pengar som inte blir skatteintäkter i Sverige beslutade sig regeringen för en omreglering. Nuvarande regelverk har några år på nacken och täcker inte spelmarknaden online. Regeringen tillsatte september 2015 en särskild utredare som skulle ge förslag till en ny spelreglering som bygger på licenssystem. Spellicensutredningen överlämnade sitt betänkande ”En omreglerad spelmarknad” till regeringen 31 mars 2017.

En omreglerad spelmarknad

Spellicensutredningen föreslog att alla som agerar på svensk spelmarknad ska ansöka om licens att verka i Sverige, annars stängs de ute. De svenska spelbolagen med tillstånd i Sverige kommer med detta konkurrensutsättas. En spelskatt på 18 % ska tas från spelföretagen och deras marknadsföring kommer att regleras. Utredningens målsättning är att alla spel som finns tillgängliga på den svenska marknaden ska ha licens i Sverige. Regeringen och spelmyndigheten kommer att genom föreskrifter bestämma villkoren för spelbolagen. Detta innebär att de som inte har svensk licens kommer att från en dag till en annan bli olagliga. Spelsidor utan licens i Sverige kommer att få betalningsförmedlingsförbud. All sådan verksamhet kommer att kriminaliseras. Detta kommer att bli ett stort problem då staten inte kommer att IP-blockera sidor utan skjuter över ansvaret på internetleverantörerna. De måste visa varningsmeddelande när besökare försöker spela på olagliga sidor. Spelmonopolet kan tidigast slopas 2019 och det kommer att innebära att hela spelmarknaden ritas om.