Den svenska idrottsrörelsen

Den svenska idrottsrörelsen är något som många svenskar är stolta efter och också något som lite har definierat en stor del av en generation svenskar. Men för den som inte vet vad idrottsrörelsen är, vad är den egentligen?

Tidig organiserad idrott

Tidigt organiserad idrott i Sverige var något som ansågs som endera akademisk eller militär aktivitet. Det var först senare under 1800-talet som idrottsrörelsen parallellt med andra redan folkrörelser som exempelvis nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen började växa fram. Idrott blev nu mer folkligt och inte bara något som studenter och militärer ägnade sig åt.IdrottIdrottsrörelsen tog även likt de andra folkrörelserna något som kom att fungera som en form av demokratiskola och fostrande av unga människors förståelse för demokrati. Det styrdes alltså inte auktoritärt, det styrdes av föreningarnas medlemmar. En annan unik funktion som idrottsrörelsen tidigt hade var att den engagerade människor från olika samhällsskikt.Senare under 1900-talet så växte idrottsrörelsen hela tiden och innefattade fler och fler sporter. Det blev även en slags institution för folkhälsan, både i den mån att den främjade motion och idrottande, men också i den mån att folk skulle få en sundare syn på alkohol. Idrottsrörelsen var i högsta grad en drivande kraft i det som kallades för spola kröken – vilket var en kampanj som handlade just om att förändra folks syn och kunskap om alkohol samt att minska konsumtionen.Idrottsrörelsen kan sägas ligga till grund för den breddidrott vi fortfarande har i ganska stor utsträckning här i Sverige. Det går helt klart att se tendenser på ett mer elitistiskt sätt att se på idrott idag och toppning kryper neråt i åldrarna, men att säga att idrottsrörelsen är död och breddidrotten är borta, det är en överdrift.