Vikten av idrott för unga

I en tid där datorspel, Facebook och smarta telefoner åtnjuter mer och mer av våra ungdomars uppmärksamhet blir idrott allt viktigare för unga.Stillasittande är inte bra för någon och framförallt inte för ungdomar eftersom detta kan leda till etableringen av ett livslångt beteendemönster där man helt enkelt gärna sitter ner större delen av dagarna. Detta kan i sin tur leda till en rad olika medicinska komplikationer såsom dålig rygg och hjärtproblem.

fotbollHälsosamt

Idrotten ger ungdomar chansen att komma ut och röra på sig. Många upptäcker efter ett tag glädjen i att spela fotboll, innebandy eller kanske ishockey och då har grunderna lagts för ett positivare beteendemönster. Med andra ord ett levnadssätt man frivilligt går ut och rör på sig för att det är roligt. Att tidigt i ett barns ålder introducera idrott gör att det blir något som ses som en normal del av vardagen. Det gäller dock att det görs på ett bra sätt så att barnet associerar idrott med något roligt.

Tillhörighet

Men ungdomsidrott för inte bara med sig fysiska fördelar, utan har även en positiv inverkan på den mentala hälsan. Ungdomar som utöver idrott i ett lag eller en klubb får massor med nya kompisar. De lär sig även fördelarna och glädjen av att vara med i en grupp där alla jobbar mot samma mål och hjälper varandra – något som blir väldigt fördelaktigt att ha erfarenhet av senare i livet när man ska börja jobba.

Bättre utlopp för energin

Fördelarna slutar dock inte där. Många ungdomar är i dag ”på glid” och tillbringar dagar och kvällar med diverse otyg. Ungdomsidrott hjälper dessa ungdomar att använda sin energi till mer produktiva saker. De får chansen att stifta bekantskap med andra idrottsfokuserade ungdomar, vilket minskar risken för att de ska tillbringa tid med individer som inte riktigt är på rätt moraliska banor.